zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Akademickie Biuro Karier Uniwersytet Szczeciński

71-004 Szczecin
ul. Cukrowa 12
(p.235)
tel. +48914443685
tel. +48914443706
fax +48914443702

http://www.abk.univ.szczecin.pl

abk@univ.szczecin.pl


Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego funkcjonuje od początku roku akademickiego 2006/2007.

Nasza działalność skierowana jest do studentów i absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Chcemy sprawić, aby absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego, opuszczając jego mury:

 • byli przygotowani do poruszania się po rynku pracy,
 • legitymowali się odpowiednim doświadczeniem,
 • potrafili określić swoje własne miejsce na konkurencyjnym rynku pracy.


Zadania Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego

Chcemy pomóc studentom i absolwentom Uniwersytetu Szczecińskiego w przygotowaniach do aktywnego i skutecznego wejścia na rynek pracy po zakończeniu studiów lub nawet już w trakcie ich trwania. Obok pozyskiwania wiedzy i praktycznych umiejętności, studia to czas na odbywanie praktyk, stażów, wolontariatu oraz podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji drogą uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach, warsztatach i kursach. Odpowiednio dobrane wszystkie te aktywności podnoszą wartość absolwenta na rynku pracy i zwiększają szanse na jej znalezienie!

W zakresie współpracy ze studentami Akademickie Biuro Karier stawia sobie za cel:

 • nawiązanie kontaktu ze studentem,
 • zarejestrowanie studenta i określenie jego profilu, predysponującego lub wykluczającego go przy zajmowaniu określonych stanowisk,
 • zobrazowanie studentowi rynku pracy, jego sytuacji oraz perspektyw, tak aby wspólnie ze studentem określić potencjalne obszary zatrudnienia (stosownie do specjalizacji studiów),
 • doradztwo w zakresie nakreślenia ścieżki kariery studenta w trakcie studiów, dotyczy to takich obszarów jak: określenie potencjalnych przyszłych pracodawców, analizę wymagań stawianych przez te instytucje, konieczność uzupełnienia przez studenta w trakcie studiów swych kwalifikacji o dodatkową wiedzę, np. staże, praktyki, kursy itp.


Ponadto ABK prowadzi stałą działalność w zakresie:

 • doradztwa zawodowego indywidualnie i grupowo,
 • dostarczania informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji,
 • zbierania, klasyfikacji i udostępniania oferty pracy, staży i praktyk zawodowych,
 • prowadzenia bazy danych studentów zgłaszających się w poszukiwaniu pracy,
 • promowania idei Biur Karier.


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama