logo dlaStudenta.pltopInformator miejski
Szczecin

Jesteś tutaj:
 
Logo

Akademia Morska w Szczecinie

Kształcimy poszukiwanych specjalistówO firmie

Kształcimy poszukiwanych specjalistów

 

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią kształcącą profesjonalistów, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Flota światowa potrzebuje od zaraz tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych. Dlatego studia w Akademii Morskiej w Szczecinie stwarzają szansę na szybki awans zawodowy i wysokie zarobki w młodym wieku.

Specyfika zawodów w których kształci akademia wymaga wyjątkowego połączenia tradycji i nowoczesności. Szanujemy nasze dziedzictwo, dzięki któremu możemy przekazywać nowym pokoleniom uniwersalne wartości i wzorce postępowania w pracy na morzu lub z morzem związanej. Jednocześnie cenimy wagę nowoczesnej wiedzy, która czyni pracę w tak trudnych warunkach bezpieczniejszą. Dzięki postępowi technicznemu gospodarka morska w ostatnich latach zmienia się w sposób dynamiczny. Nasz program edukacyjny dostosowuje się do tych zmian. Dbamy o odpowiednie zaplecze dydaktyczne i naukowe, sprzęt najnowszej generacji i dostosowanie programów kształcenia do międzynarodowych standardów konwencji STCW oraz potrzeb i wymogów światowej floty.

Ważnym elementem edukacji w Akademii Morskiej w Szczecinie jest praktyczna nauka zawodu realizowana w bardzo szerokim zakresie. Słuchacze wszystkich wydziałów i specjalności odbywają praktyki zawodowe. Studenci kierunków „pływających” już od pierwszych chwil mają kontakt z morzem – na prowadzonych tuż po zakończeniu rekrutacji kursach z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa, przygotowywani są do działania w sytuacji zagrożenia. W dalszym toku studiów przechodzą kolejne szkolenia, np. z zakresu morskich systemów łączności i nawigacji, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uznawanymi przez armatorów na całym świecie.

Absolwenci wydziałów: Nawigacyjnego i Mechanicznego mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!

Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu pozwala zdobyć kwalifikacje liczące się w międzynarodowym systemie transportowym i pracować w branżach dających szansę na awans i rozwój zawodowy. Absolwent tego wydziału to wykwalifikowany technomenadżer z wiedzą ekonomiczną i tytułem inżyniera – tym samym ma przewagę nad zwykłymi ekonomistami. Zajmuje stanowiska w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych, logistycznych, a jego zarobki – dzięki specjalistycznej wiedzy – kształtują się powyżej przeciętnej.

Naszym studentom zapewniamy pomoc socjalną i miejsce w akademiku. Każdy, kto spełnia warunki formalne może się ubiegać o stypendia: socjalne, rektora lub zapomogi losowe.

W program nauczania wpisane są płatne praktyki, uruchomiliśmy również program płatnych staży w prestiżowych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

Akademia Morska w Szczecinie jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie. W 2017 roku obchodziliśmy 70-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim.

 


Informator miejski w mieście:

 
 

przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama