Akademia Morska w Szczecinie - AM, Szczecin

Kształcimy poszukiwanych specjalistów
Adres: ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

Biuro karier

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie wspiera studentów i absolwentów naszej Uczelni rozpoczynających aktywne życie zawodowe oraz promuje ich wśród pracodawców.
Studenci i Absolwenci AM mogą się zarejestrować na portalu Biura Karier i uzyskać dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk i staży.

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem naszych absolwentów i studentów mogą na stronie www.biurokarier.am.szczecin.pl dokonać bezpłatnej rejestracji, umieścić wizytówkę swojej firmy oraz aktualne ogłoszenia. Dzięki temu mogą kreować swój wizerunek w środowisku studenckim. 

  • Każdy student czy absolwent AM może zwrócić się do doradcy zawodowego aby porozmawiać o wątpliwościach związanych z własną drogą zawodową, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej czy zrobić sobie testy preferencji zawodowych.
  • Organizujemy również bezpłatne warsztaty i szkolenia poświęcone planowaniu kariery zawodowej, poszukiwaniu pracy, doskonaleniu własnych umiejętności oraz coroczny konkurs fotograficzny.
  • W siedzibie Biura Karier można otrzymać wydawnictwa adresowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych np. Informator Kariera, Pracodawcy, przejrzeć aktualną prasę i literaturę związaną z funkcjonowaniem na rynku pracy.

Misją Biura Karier jest przygotowanie i wsparcie studentów oraz absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie w procesie planowania i realizacji kariery zawodowej poprzez: 

  • zapewnienie studentom i absolwentom aktualnej i profesjonalnej informacji na temat rynku pracy,
  • kształtowanie u studentów i absolwentów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom,
  • wsparcie studentów i absolwentów w zakresie planowania i realizacji ścieżki zawodowej,
  • nawiązywanie trwałej współpracy z pracodawcami

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście