zmień miasto

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie - WSB, Szczecin

Kierunek: Pedagogika

Wydział: Wydział Ekonomiczny
SPECJALNOŚCI: I stopieńII stopień  
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE          
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
» asystent rodziny   v   v                      
» doradztwo zawodowe z elementami coachingu            v   v             
» pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pomocy społecznej            v   v             
» pedagogika opiekuńczo-wychowawcza   v   v                      
» pedagogika prewencji i zagrożeń społecznych            v   v             
» pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna            v   v             
» pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori            v   v             
» pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień   v   v                      
» pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym   v   v                      
» pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym z elementami języka angielskiego   v   v                      

Pedagogika w innych szkołach

Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama